Новирин детям как давать

Фармакологические свойства

Новирин – противовирусный препарат прямого действия. Новирин содержит инозина пранобекс (сложный молекулярный комплекс инозин; N,N-диметиламино-2-пропанол; п-ацетамидобензойная кислота в соотношении 1:3:3), который обладает выраженным иммуномодулирующим и противовирусным действием. Новирин оказывает прямое противовирусное действие, которое обусловлено связыванием активного вещества с рибосомами зараженных клеток, вследствие чего замедляются процессы синтеза вирусной и-РНК, репликация РНК- и ДНК-геномных вирусов.

Опосредованный противовирусный эффект препарата Новирин реализуется за счет повышения синтеза интерферона. Новирин оказывает влияние на активность Т-лимфоцитов и повышает фагоцитарную активность макрофагов. Инозина пранобекс индуктирует дифференцирование пре-Т-лимфоцитов, усиливает пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, индуктированную митогенами, а также повышает функциональную активность Т-лимфоцитов, включая повышение образования лимфокинов. При приеме препарата Новирин отмечается нормализация соотношения Т-супрессоров и Т-хелперов.

https://www.youtube.com/watch?v=ytabout

В ходе исследований у пациентов, получавших препарат Новирин, отмечалось повышение продукции интерлейкина-1 и интерлейкина-2 лимфоцитами и улучшение экспрессии рецепторов данного интерлейкина на лимфоидных клетках. Инозина пранобекс стимулирует активность NK-клеток, в том числе у здоровых добровольцев, повышает способность макрофагов к фагоцитозу, презентации и процессингу антигена, вследствие чего отмечается увеличение числа антителопродуцирующих клеток.

У пациентов с герпетической инфекцией при терапии препаратом Новирин отмечается значительное ускорение образования противогерпетических антител, уменьшение выраженности клинических проявлений герпеса и снижение частоты рецидивов.

Новирин предупреждает поствирусное снижение клеточного синтеза РНК в инфицированных клетках, что способствует уменьшению вирусной нагрузки на организм и поддержанию функции иммунной системы.

При приеме внутрь Новирин быстро абсорбируется и характеризуется высокой биодоступностью. Пиковые концентрации в плазме отмечаются спустя 60 минут после приема. Терапевтический эффект развивается через 30 минут после приема и продолжается до 6 часов.

Метаболизм инозина проходит по циклу, характерному для пуриновых нуклеозидов.

Выводится из организма в неизменном виде и в форме производных, в организме не кумулирует, полностью выводится инозина пранобекс в течение порядка 48 часов.

Состав

Новирин детям как давать

Діюча речовина: 1 таблетка містить інозину пранобексу 500 мг;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, повідон, магнію стеарат. 

Лікарська форма

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею з рискою, від майже білого до жовтувато-білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Противірусні засоби прямої дії. Код АТХ J05А X05.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Діюча речовина – інозин пранобекс (молекулярний комплекс інозин: п-ацетамідобензойна кислота: N,N-диметиламіно-2-пропанол у співвідношенні 1:3:3) чинить пряму противірусну та імуномодулюючу дію. Пряма противірусна дія зумовлена зв’язуванням із рибосомами вражених вірусом клітин, що уповільнює синтез вірусної і-РНК (порушення транскрипції та трансляції) та призводить до пригнічення реплікації РНК- та ДНК-геномних вірусів; опосередкована дія пояснюється потужною індукцією інтерфероноутворення.

Імуномодулюючий ефект зумовлений впливом на Т-лімфоцити (активізація синтезу цитокінів) та підвищенням фагоцитарної активності макрофагів. Під впливом препарату посилюється диференціація пре-Т-лімфоцитів, стимулюється індукована мітогенами проліферація Т- і В-лімфоцитів, підвищується функціональна активність Т-лімфоцитів, у тому числі їхня здатність до утворення лімфокінів, нормалізується співвідношення між субпопуляціями Т-хелперів та Т-супресорів (відновлюється імунорегуляторний індекс CD4/CD8).

Лікарський засіб значно посилює продукування інтерлейкіну-2 лімфоцитами та сприяє експресії рецепторів для цього інтерлейкіну на лімфоїдних клітинах; стимулює також активність натуральних кілерів (NK-клітин) навіть у здорових людей; стимулює активність макрофагів до фагоцитозу, процесингу та презентації антигену, що сприяє збільшенню антитілопродукуючих клітин в організмі вже з перших днів лікування.

Стимулює також синтез інтерлейкіну-1, мікробіцидність, експресію мембранних рецепторів та здатність реагувати на лімфокіни та хемотаксичні фактори. При герпетичній інфекції значно прискорюється утворення специфічних протигерпетичних антитіл, зменшуються клінічні прояви та частота рецидивів.

Лікарський засіб також запобігає поствірусному послабленню клітинного синтезу РНК та білка в клітинах, які були інфіковані, і це особливо важливо щодо клітин, які зайняті в процесах імунного захисту організму. У результаті такої комплексної дії зменшується вірусне навантаження на організм, нормалізується діяльність імунної системи, значно активізується синтез власних інтерферонів, що сприяє стійкості до інфекційних захворювань та швидкій локалізації вогнища інфекції у випадку його виникнення.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб має високу біологічну доступність, після прийому внутрішньо швидко всмоктується, максимальна концентрація інозину у плазмі крові досягається через 1 годину; фармакологічна дія проявляється приблизно через 30 хвилин та утримується до 6 годин.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreators

Інозин метаболізується за циклом типовим для пуринових нуклеозидів з утворенням сечової кислоти; інші компоненти виводяться нирками у формі глюкуронових та оксидованих похідних, а також у незміненому вигляді. Кумуляції в організмі не виявлено. Повне виведення лікарського засобу та його метаболітів настає через 48 годин.

Инозина пранобекса – 500 мг;

Дополнительные компоненты.

Противопоказания

 Інфекційні захворювання вірусної етіології у пацієнтів із нормальним та зниженим імунним статусом: грип, парагрип, гострі респіраторні вірусні інфекції, бронхіт вірусної етіології, риновірусні та аденовірусні інфекції; епідемічний паротит, кір;

захворювання, спричинені: вірусами простого герпесу Herpes simplex I або II типу (герпес губів, шкіри обличчя, слизової оболонки порожнини рота, шкіри рук, офтальмогерпес), підгострий склерозуючий паненцефаліт, генітальний герпес; вірусом Varicella zoster (вітряна віспа та оперізувальний лишай, у тому числі рецидивуючий у хворих з імунодефіцитом); вірусом Епштейна-Барра (інфекційний мононуклеоз); цитомегаловірусом; папіломавірусом людини; гострий та хронічний вірусний гепатит В;

 хронічні рецидивуючі інфекції дихальних шляхів і сечостатевої системи у пацієнтів з ослабленим імунітетом (хламідіоз та інші захворювання, спричинені внутрішньоклітинними збудниками).

Предлагаем ознакомиться  Особенности структуры печени: мелкозернистая и среднезернистая

Підвищена чутливість до інозину пранобексу та до інших компонентів лікарського засобу; подагра, сечокам’яна хвороба, тяжка ниркова недостатність III ступеня, гіперурикемія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не слід приймати лікарський засіб одночасно з імунодепресантами. З обережністю застосовувати пацієнтам, які приймають інгібітори ксантиноксидази (наприклад алопуринол) та засоби, які посилюють виведення сечової кислоти із сечею, включаючи тіазидні діуретики (наприклад гідрохлоротіазид, хлорталідон, індапамід) та петльові діуретики (фуросемід, торасемід, етакринова кислота).

При одночасному застосуванні з азидотимідином підвищується утворення нуклеотиду внаслідок збільшення біодоступності азидотимідину у плазмі крові та збільшення внутрішньоклітинного фосфорилювання у моноцитах крові людини.

Особливості застосування

Слід пам’ятати, що Новірин, як і інші противірусні засоби, при гострих вірусних інфекціях найбільш ефективний, якщо лікування розпочато на ранній стадії хвороби (краще в першу добу). Лікарський засіб застосовувати як для монотерапії, так і в комплексному лікуванні антибіотиками, противірусними та іншими етіотропними засобами.

Діюча речовина лікарського засобу метаболізується до сечової кислоти та може спричинити значне підвищення її концентрації в сечі. У зв’язку з цим Новірин з обережністю застосовувати пацієнтам з подагрою та гіперурикемією в анамнезі, уролітіазом та нирковою недостатністю. При необхідності застосування лікарського засобу для таких пацієнтів необхідно ретельно контролювати концентрацію сечової кислоти.

https://www.youtube.com/watch?v=https:tv.youtube.com

У деяких осіб можуть виникати гострі реакції підвищеної чутливості (ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, кропив′янка). У таких випадках терапію лікарським засобом слід припинити.

При тривалому застосуванні лікарського засобу існує ризик розвитку нефролітіазу.

Пацієнти літнього віку. Немає необхідності змінювати дози, лікарський засіб застосовувати у дозуванні для дорослих. В осіб літнього віку частіше, ніж в осіб середнього віку, спостерігається підвищення рівня сечової кислоти в сироватці крові та в сечі.

Новирин используют в лечении пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями вирусного генеза, как у пациентов с нормальным иммунным статусом, так и у лиц со сниженным иммунным статусом.

В частности Новирин назначают пациентам при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, парагриппе, вирусном бронхите, инфекциях, ассоциированных с аденовирусом и риновирусом.

Новирин применяют в терапии пациентов с корью и эндемическим паротитом, а также вирусом Herpes simplex (I и II типа) при различной локализации инфекции, включая герпес кожи лица, периоральной области и губ, слизистой оболочки ротовой полости, офтальмогерпес и герпетические поражения кожи рук, а также генитальный герпес.

Препарат Новирин эффективен при подостром склерозирующем панэнцефалите, ветряной оспе и опоясывающем лишае, включая рецидивирующие формы у пациентов с иммунодефицитом.

Новирин назначают пациентам с инфекциями, обусловленными вирусом Эпштейна-Барра, цитомегаловирусом, вирусом гепатита В (включая острый и хронический гепатит В) и папилломавирусом человека.

Препарат Новирин может быть назначен пациентам с ослабленным иммунитетом, страдающим рецидивирующими хроническими формами инфекций дыхательных путей и мочеполовой системы (включая заболевания вирусной этиологии и заболевания, обусловленные внутриклеточными возбудителями, например, хламидиями).

Новирин не назначают пациентам с непереносимостью инозина пранобекса, а также других компонентов таблеток.

Новирин не применяют для терапии пациентов с выраженной недостаточностью почек, мочекаменной болезнью и подагрой, а также гиперурикемией.

В педиатрической практике Новирин применяют для лечения детей старше 1 года.

Пациентам пожилого возраста следует с осторожностью назначать препарат Новирин в связи с более высоким риском развития гиперурикозурии и гиперурикемии.

Пациентам, у которых в анамнезе есть указания на гиперурикемию, нарушения функций почек, уролитиаз и подагру, препарат Новирин следует назначать с осторожностью (при тщательном контроле уровня мочевой кислоты).

Не изучено влияние препарата Новирин на способность управлять автомобилем и небезопасной техникой.

Способ применения

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Лікарський засіб приймати внутрішньо, краще після їди та через однакові проміжки часу; при необхідності таблетку можна розжувати, подрібнити та/або розчинити в невеликій кількості води безпосередньо перед застосуванням. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від нозології, тяжкості перебігу і частоти рецидивів;

Максимальна добова доза для дорослих – 8 таблеток (4 г).

Рекомендовані дози та схеми застосування лікарського засобу

дорослі – по 2 таблетки 3-4 рази на добу;

діти – добова доза з розрахунку 50 мг/кг маси тіла за 3-4 прийоми протягом 5-7 днів; при необхідності лікування продовжити або повторити через 7-8 днів. Для досягнення найбільшої ефективності при гострих респіраторних вірусних інфекціях лікування краще починати при перших симптомах хвороби або з першої доби захворювання. Як правило, лікарський засіб слід приймати ще 1-2 дні після зникнення симптомів.

дорослі – по 2 таблетки 3 рази на добу;

діти – добова доза з розрахунку 50 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 2-4 тижнів.

Епідемічний паротит: добова доза з розрахунку 70 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 7-10 днів.

Кір: добова доза з розрахунку 100 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 7-14 днів.

дорослі – по 2 таблетки 4 рази на добу, діти – добова доза з розрахунку 70 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 6-8 днів (гостра фаза), потім дорослі – по 2 таблетки 3 рази на добу, діти – 50 мг/кг за 3-4 прийоми 2 рази на тиждень протягом 6 тижнів.

Інфекційний мононуклеоз: добова доза з розрахунку 50 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 8 днів.

Предлагаем ознакомиться  Как должен прибавлять в весе ребенок

Цитомегаловірусна інфекція: добова доза з розрахунку 50 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 25-30 днів.

дорослі – по 2 таблетки 3-4 рази на добу;

діти – добова доза з розрахунку 50 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 10-14 днів (до зникнення симптомів).

Генітальний герпес: у гострий період по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 5-6 днів; у період ремісії підтримуюча доза – по 2 таблетки (1000 мг) 1 раз на добу – до 6 місяців.

Підгострий склерозуючий паненцефаліт: добова доза з розрахунку 50-100 мг/кг за 6 прийомів (кожні 4 години) протягом 8-10 днів; після 8-денної перерви при легкому перебігу додатково ще 1-3 курси, при тяжкому перебігу – до 9 курсів.

Інфекції, спричинені Human papilloma virus (гострокінцеві кондиломи): по 2 таблетки 3 рази на добу, курс лікування – 14-28 днів; при комбінації з кріотерапією або CO2-лазерною терапією – по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 5 днів, 3 курси з інтервалом 1 місяць.

Гепатит В: дорослі – по 2 таблетки 3-4 рази на добу протягом 15-30 днів; потім підтримуюча доза – по 2 таблетки (1000 мг) 1 раз на добу протягом 2-6 місяців.

дорослі – по 2 таблетки 3-4 рази на добу, курс лікування – від 2 тижнів до 3-х місяців;

діти – добова доза з розрахунку 50 мг/кг за 3-4 прийоми протягом 21 дня (або 3 курси по 7-10 днів з такими ж перервами).

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafety

Для відновлення функції імунної системи та досягнення стійкого імуномодулюючого ефекту у пацієнтів з ослабленим імунітетом курс лікування повинен тривати від 3 до 9 тижнів.

Пацієнти літнього віку. Лікарський засіб можна застосовувати у звичайних дозах для дорослих, необхідності у корекції дози немає.

Діти. Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 1 року.

Лікарський засіб, як правило, добре переноситься навіть при довготривалому застосуванні. Найчастішою побічною реакцією є короткочасне та незначне (зазвичай у межах норми) збільшення концентрації сечової кислоти в сироватці крові і в сечі (спричинене метаболізмом інозину), яке нормалізується через декілька днів після закінчення застосування лікарського засобу.

Лабораторні дослідження: підвищення рівня сечової кислоти у крові, підвищення рівня сечової кислоти у сечі, підвищення рівня азоту сечовини у крові, підвищення рівнів трансаміназ, підвищення рівнів лужної фосфатази у крові.

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність, нездужання, розлади сну.

З боку травного тракту: нудота, блювання, біль у надчеревній ділянці, діарея, запор, відсутність апетиту.

З боку шкіри та підшкірної тканини: свербіж, шкірні висипання, кропив’янка.

З боку імунної системи: реакції гіперчутливості (включаючи ангіоневротичний набряк).

Психічні розлади: знервованість.

З боку печінки та жовчовивідних шляхів: підвищення рівня трансаміназ, лужної фосфатази або азоту сечовини в крові.

З боку скелетно-м’язової та сполучної тканин: біль у суглобах.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

З боку нирок та сечовивідних шляхів: поліурія (збільшення об’єму сечі).

з боку травного тракту: болі в животі (у верхній частині живота);

з боку імунної системи: анафілактичні реакції, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість, кропив′янка;

з боку шкіри і підшкірної клітковини: еритема.

Новирин принимают перорально. Для достижения максимального терапевтического эффекта следует придерживаться рекомендаций по приему таблеток: принимать препарат Новирин после приема пищи и соблюдать равные временные интервалы между приемами таблеток. Допускается измельчение или растворение таблетки Новирин перед приемом (растворять следует в небольшом количестве воды).

Длительность курса приема и дозы препарата Новирин определяются лечащим врачом в зависимости от типа инфекции, состояния пациента, сопутствующей терапии и переносимости препарата.

Средняя продолжительность одного курса лечения составляет 5-14 дней, в случае, если необходимо продолжение терапии спустя 7-10 дней назначают повторный курс приема препарата Новирин. Допускается продолжительная (до 6 месяцев) терапия поддерживающими дозами инозина пранобекса с соблюдением рекомендованных перерывов.

Максимальная допустимая доза препарата Новирин для взрослых составляет 8 таблеток в сутки (4 г инозина пранобекса).

Необходимо учитывать, что максимальная эффективность препарата Новирин, как и прочих противовирусных препаратов, отмечается при начале терапии при появлении первых симптомов заболевания.

Допускается применение препарата Новирин, как в качестве монотерапии, так и в схемах комбинированного лечения.

При острых респираторных вирусных инфекциях, парагриппе и гриппе взрослым рекомендуют прием 2 таблеток Новирин трижды или четырежды в сутки. Курс терапии – 5-7 дней.

Детям при острых респираторных вирусных инфекциях, парагриппе и гриппе рекомендуется прием инозина пранобекса в дозе 50 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Длительность курса терапии – 5-7 дней. Обычно симптомы исчезают на 3-5 день терапии, после исчезновения симптомов рекомендуется принимать препарат ещё в течение 2 дней.

Курс можно повторить при необходимости после перерыва, длящегося не менее 7-8 дней.

При бронхите вирусного генеза взрослым рекомендуют прием 2 таблеток Новирин трижды в сутки. Длительность курса терапии – 2-4 недели.

Детям при бронхите вирусного генеза рекомендуется прием инозина пранобекса в дозе 50 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема).

Длительность курса терапии – 2-4 недели.

При эпидемическом паротите рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 70 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Длительность курса терапии – 7-10 дней.

При кори рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 100 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Длительность курса терапии – 7-15 дней.

Предлагаем ознакомиться  Чем Стирать Вещи Для Новорожденных? — Советы 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertise

Детям при афтозном стоматите рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 70 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Спустя 6-8 дней следует снизить дозу до 50 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема) 2 раза в неделю. Длительность курса терапии – 7 недель.

Взрослым при афтозном стоматите рекомендуется принимать 2 таблетки Новирин четырежды в сутки на протяжении 6-8 дней, после чего снизить дозу до 2 таблеток Новирин трижды в сутки 2 раза в неделю. Длительность курса терапии – 6 недель.

При инфекционном мононуклеозе и цитомегаловирусной инфекции рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 50 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Курс приема при инфекционном мононуклеозе составляет 8 дней, при цитомегаловирусной инфекции – 25-30 дней.

При опоясывающем лишае и герпетической инфекции взрослым назначают 2 таблетки Новирин трижды или четырежды в сутки. Длительность курса терапии – 10-15 дней.

При опоясывающем лишае и герпетической инфекции детям рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 50 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 3-4 приема). Длительность курса терапии – 10-15 дней.

При генитальном герпесе в остром периоде назначают прием 2 таблеток Новирин трижды в сутки на протяжении 5-6 дней, после чего следует перейти на прием 2 таблеток Новирин в сутки. Поддерживающая терапия при генитальном герпесе, как правило, продолжительная и может составлять до 6 месяцев.

При подостром склерозирующем панэнцефалите рекомендуется принимать инозина пранобекс в дозе 50-100 мг/кг веса в сутки (принимают дробно, разделяя на 6 приемов). Длительность курса терапии – 8-10 дней. После этого следует сделать перерыв и провести следующий курс. При легком течении заболевания рекомендуется проведение 2-4 курсов, при тяжелом – 10 курсов.

При инфекциях, обусловленных папилломавирусом человека, назначают прием 2 таблеток Новирин трижды в сутки.

Длительность курса терапии – 14-28 дней. При приеме препарата Новирин после криодеструкции или СО2-лазерной терапии назначают по 2 таблетки трижды в сутки длительностью до 5 дней. Рекомендуется проведение трех курсов с перерывами по 1 месяцу.

Побочные действия

Новирин обычно неплохо переносится пациентами, в том числе при продолжительном применении. Наиболее частым побочным эффектом являлось кратковременное повышение количества мочевой кислоты в плазме и моче, что обусловлено спецификой метаболизма активного компонента препарата Новирин. Уровни мочевой кислоты возвращаются в пределы нормы в течение нескольких дней после окончания курса терапии препаратом Новирин.

На нервную систему: повышение утомляемости, головная боль, слабость, головокружение, нервозность, нарушения сна.

На систему пищеварения: боль в надбрюшной области, тошнота, нарушения стула, рвота, снижение аппетита, повышение уровня щелочной фосфатазы, трансаминаз.

Аллергические реакции: кожный зуд и сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Другие: увеличение уровня азота мочевины в плазме, артралгия, полиурия.

Учитывая, что инозина пранобекс метаболизируется с образованием мочевой кислоты, у пациентов возможно увеличение количества мочевой кислоты в моче.

Новирин следует с осторожностью назначать сочетано с ингибиторами ксантиноксидазы (например, аллопуринолом), а также средствами, которые увеличивают выведение мочевой кислоты с мочой (например, тиазидными или петлевыми диуретиками).

Передозировка

Не сообщалось о случаях передозировки инозина пранобекса.

Теоретически при приеме завышенных доз препарата Новирин у пациентов возможно увеличение уровня мочевой кислоты в плазме крови и моче.

При приеме завышенных доз инозина пранобекса рекомендуется провести промывание желудка и назначить терапию, направленную на устранение симптомов интоксикации.

Випадки передозування не спостерігались. Передозування може спричинити підвищення концентрації сечової кислоти у сироватці крові і в сечі. При передозуванні показано промивання шлунка та симптоматична терапія.

Беременность

https://www.youtube.com/watch?v=ytdev

В период беременности Новирин не назначают, так как исследования препарата у данной группы пациентов не проводились.

В период лактации назначение препарата Новирин нежелательно.

Дослідження стану плода та порушення фертильності у людей відсутні. Невідомо, чи проникає інозину пранобекс у грудне молоко. При відсутності досліджень з безпеки лікарського засобу не рекомендується призначати його у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Вплив лікарського засобу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не досліджувався. Однак для прийняття рішення щодо керування автомобілем або роботи з іншими механізмами необхідно враховувати, що лікарський засіб може спричинити запаморочення або інші побічні реакції з боку нервової системи (див. розділ «Побічні реакції»).

Категорія відпуску

За рецептом.

Новірин анотація – дана інструкція по використанню медичного (лікарського) препарату надається виключно в ознайомлювальних цілях і не може замінити консультацію лікаря.

Тільки лікар може приймати рішення про призначення Новірин, розписати схему лікування, спосіб застосування, роз’яснити як приймати Новірин дітям і дорослим. Тільки з лікуючим лікарем ви можете обговорити такі питання як, протипоказання і побічні дії, застосування під час вагітності, чи можна приймати Новірин з іншими ліками.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyright

Шановні користувачі, пам’ятайте – самолікування небезпечне для вашого здоров’я. Бережіть себе! Моя Аптека з любов’ю і турботою.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Новирин детям как давать
Adblock detector